Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021PDF-document en de Troonrede 2020PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2021. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2021.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2021 de wetsvoorstellen

zonder stemming controversieel verklaard.

De overige door fracties voorgestelde onderwerpen (EK 35.570, AE) zijn niet controversieel verklaard.

De Kamer heeft op 6 april 2021 een voorstel van het Lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) om het wetsvoorstel

controversieel te verklaren na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, FVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

De Eerste Kamer heeft bij brief van 22 december 2020 van de minister voor Rechtsbescherming een lijst ontvangen van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Tweede Kamer voor het verkiezings- en voorjaarsreces 2021 plenair worden behandeld (EK AB met bijlagen). De Eerste Kamer heeft op 27 januari 2021 een verslag van een schriftelijk overleg uitgebracht met de minister voor Rechtsbescherming over het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen tot het aanstaande verkiezings- en voorjaarsreces van de Tweede Kamer (EK, AD)

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg op 2 februari 2021 de intentie uitgesproken om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit van de Europese Unie (35.711) met spoed te behandelen zodra dit voorstel bij de Eerste Kamer in behandeling is.

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2020 in de Eerste Kamer vonden plaats op 27 oktober 2020. Over enkele ingediende moties werd al op 3 november 2020 gestemd. Over andere moties werd later gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hield op 8 december 2020 een mondeling overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport over motie-Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (EK, G) (EK 35.570 / 29.282, AC). Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

Na de aanvaarding van de motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (EK, E) is de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving ingesteld. Op 23 februari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het onderzoeksvoorstel van deze commissie. Zie het dossier CXLIII.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2020 vonden plaats op 17 november 2020. Over enkele ingediende moties werd op 24 november 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft ter voorbereiding op de Afb schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd. Het verslag van dat overleg (EK, T) is door de commissie op 10 november 2020 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie is op 13 oktober 2020 (besloten) gebrieft door de Raad van State over het advies van de Raad met betrekking tot de Miljoenennota 2021 (TK, 3) en de Septemberrapportage van de Raad (TK, 4).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

176
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-176] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-176] documenten