35.570

Miljoenennota 2021Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021PDF-document en de Troonrede 2020PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2021. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2021.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2020 in de Eerste Kamer vonden plaats op 27 oktober 2020. Over ingediende moties werd op 3 november 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 18 november 2020 bij brief gereageerd op de brief van de minister voor MZS inzake de aangenomen motie Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (EK, R). De commissie heeft tevens besloten tot een mondeling overleg hierover. Dit overleg is voorzien voor 8 december 2020.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2020 vonden plaats op 17 november 2020. Over enkele ingediende moties werd op 24 november 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft ter voorbereiding op de Afb schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd. Het verslag van dat overleg (EK, T) is door de commissie op 10 november 2020 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie is op 13 oktober 2020 (besloten) gebrieft door de Raad van State over het advies van de Raad met betrekking tot de Miljoenennota 2021 (TK, 3) en de Septemberrapportage van de Raad (TK, 4).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten