35.570 VII, G

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over schrappen van de opschalingskorting en inzetten op de menselijke maatIn deze motie wordt de regering verzocht om de geplande opschalingskorting te schrappen en in plaats daarvan in te zetten op de menselijke maat als uitgangspunt van beleid voor decentrale overheden.Kerngegevens

nummer 35.570 VII, G
ingediend 11 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
A. Nanninga (Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)