35.570 VII, H

Motie-Koole (PvdA) c.s. over de versterking van de positie van de minister van BZK als hoeder van medeoverhedenIn deze motie spreekt de Kamer de wens uit dat de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken als hoeder van democratisch gelegitimeerde medeoverheden binnen het rijksbestuur tijdens de lopende kabinetsformatie aan de orde wordt gesteld. Tevens wordt de Kamervoorzitter verzocht deze wens over te brengen aan de informateur.Kerngegevens

nummer 35.570 VII, H
ingediend 11 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor. De 50PLUS-fractie heeft later op de dag gemeld dat zij geacht wenst te worden voor deze motie te hebben gestemd.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door R. van Gurp (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)