35.570 XIX, G

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal GroeifondsIn deze motie wordt de regering verzocht de plannen voor het Nationaal Groeifonds zodanig aan te passen of aan te vullen opdat er een adequate “Noodrem-procedure” aan de governance van het Nationaal Groeifonds wordt toegevoegd zodat effectief kan worden ingegrepen als de risico’s niet langer opwegen tegen de investeringen.Kerngegevens

nummer 35.570 XIX, G
ingediend 15 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten en Fractie-Van Pareren stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door R.J.P. Baljeu (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
commissie voor Financiën (FIN)