35.572, K

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over uitsluiten van pensioenkortingenIn deze motie wordt de regering verzocht pensioenkortingen in 2021 uit te sluiten.Kerngegevens

nummer 35.572, K
ingediend 8 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)