35.572, S

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de negatieve gevolgen van het wetsvoorstel inzake excessief lenen uit de eigen B.V.In deze motie wordt de regering verzocht plannen te ontwikkelen om in te brengen bij de kabinetsformatie van een volgend kabinet om de negatieve gevolgen van het wetsvoorstel over excessief lenen bij eigen vennootschap voor de ondernemers te mitigeren (bijvoorbeeld via een aanpasing van het drempelbedrag of anderszins).Kerngegevens

nummer 35.572, S
ingediend 8 december 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 8 december 2020 aangehouden. Nader aangehouden op 12 oktober 2021. Vervallen op 14 juni 2022 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Van Pareren)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)