35.925, D

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassenIn deze motie wordt de regering verzocht om de opsporingscapaciteit ten behoeve van bestrijding van witwassen te versterken en tevens scope van de National Risk Assessment Witwassen te verbreden en te verdiepen.Kerngegevens

nummer 35.925, D
ingediend 16 november 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 aangenomen. FVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
F. Karimi (GroenLinks)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering