35.925, J

Motie-Prast (PvdD) c.s. over de NS-tarievenIn deze motie wordt de regering verzocht om met een rijksbijdrage te zorgen dat de NS-tarieven voor komend jaar niet hoeven te stijgen.Kerngegevens

nummer 35.925, J
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)