35.925, M

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de studie naar een eenvoudiger belastingstelselIn deze motie wordt de regering verzocht uitvoering te geven aan de motie-Otten c.s. over een onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (EK, 35.302, N) en de bedoelde studie uiterlijk binnen 3 maanden aan de Eerste Kamer te verstrekken.Kerngegevens

nummer 35.925, M
ingediend 16 november 2021
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 november 2021 en op 14 december 2021 ingetrokken.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)