35.925 VI, C

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over een actieplan om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor de zomer van 2022 met een actieplan te komen om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, C
ingediend 21 december 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD en OSF stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
L.F.A.M. van Wely (Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)