35.925 VI, P

Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) over inzet van gepensioneerde rechtersIn deze motie wordt de regering verzocht om te bezien of de tijdelijke maatregel om gepensioneerde rechters in te zetten bij extra strafzittingen ook als een toepasbare maatregel kan gelden als daartoe de noodzaak bestaat na afloop van de hiervoor genoemde termijn door deze termijn te verlengen met minimaal 2 jaar.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, P
ingediend 31 mei 2022
bij Debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 ingetrokken.
indiener(s) M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)