35.925 VI, W

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over nadere vereisten over representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doelIn deze motie wordt de regering verzocht te verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten met het oog op de representativiteit gesteld moeten worden.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, W
ingediend 21 juni 2022
bij debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door A. Nanninga (Nanninga)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)