35.927, G

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het niet meer gebruiken van de huidige landsadvocaat voor belasting- en toeslagenzakenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor belasting- en toeslagenzaken met onmiddelijke ingang geen gebruik meer te maken van de huidige landsadvocaat Pels Rijcken.Kerngegevens

nummer 35.927, G
ingediend 13 december 2021
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2021 aangehouden en op 18 oktober 2022 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)