35.927, K

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagenIn deze motie wordt de regering verzocht om op basis van brede samenwerking met beide Kamers, onderzoeksinstituten en externe specialisten intensief samen te laten werken aan een ambitieus, transparant en stapsgewijs plan om ons stelsel van sociale zekerheid en belastingen de komende jaren significant te vereenvoudigen, met als uitgangspunten ten opzichte van het heden;

  • aanvaardbare marginale druk
  • aanvaardbare budgettaire effecten
  • aanvaardbare inkomsteneffecten
  • aanvaardbare arbeidsaanbodeffecten.


Kerngegevens

nummer 35.927, K
ingediend 14 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
P.M.L. Frentrop (FVD)
A. Nanninga (Nanninga)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) besloot op 8 en op 15 november 2022 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 31 oktober 2022 (EK 35.927 / 32.140, S met bijlagen) over het onderzoek naar fiscale regelingen en de aanpak van fiscale regelingen ontvangen (naar aanleiding van deze motie) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a..Uitvoering