35.961, I

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenluchtIn deze motie wordt de regering verzocht om de aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht weer toe te staan.Kerngegevens

nummer 35.961, I
ingediend 30 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, OSF, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
dossier(s) Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)