35.961, J

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocatiesIn deze motie wordt de regering verzocht om sporten op buitensportlocaties weer toe te staan.Kerngegevens

nummer 35.961, J
ingediend 30 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, OSF, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
dossier(s) Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)