35.979, F

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19In deze motie wordt de regering verzocht de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 in te trekken.Kerngegevens

nummer 35.979, F
ingediend 21 februari 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na hoofdelijke stemming verworpen. 20 Leden stemden voor (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD, SP en SGP) en 48 Leden stemden tegen (D66, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA, PvdD en OSF).
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)