35.979

Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vierde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) met drie maanden van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. De Twm, bevat de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kan steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd vervallen dan.

De verlenging gebeurt met een koninklijk besluit (Stb. 2021, 549) Nadat het koninklijk besluit is genomen, moet de verlenging via een goedkeuringswet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Door het aannemen in de Tweede Kamer van het amendement Westerveld c.s. over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (TK, 32) is de verlengingssystematiek aangepast. De verlengingssystematiek wordt indien nodig met ingang van de zesde verlenging aangepast.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 3 februari 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, BIJ1, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, SGP, DENK, FVD, Volt, JA21, BBB, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op maandag 21 februari 2022.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 na hoofdelijke stemming aangenomen.

Voor: 46 stemmen (D66, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA en OSF).

Tegen: 22 stemmen (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, PvdD, SP, SGP en FVD).

Tijdens het debat zijn twee moties ingediend: de gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK, G). Deze motie is op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden tegen.

En de motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK, F). Deze motie is op 22 februari 2022 na hoofdelijke stemming verworpen.

Voor: 20 stemmen (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD, SP en SGP).

Tegen: 48 stemmen (D66, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA, PvdD en OSF).


Kerngegevens

ingediend

23 november 2021

titel

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.
  • 2. 
    Ten aanzien van een besluit houdende een verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022, blijven het vierde en vijfde lid van artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, zoals deze luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van kracht.

Documenten

72
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten