36.067, AA

Motie-Moonen (D66) c.s. over deelnemers wijzen op de mogelijkheid om langer door te werkenIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met sociale partners te stimuleren dat deelnemers bij het naderen van de pensioenleeftijd gewezen worden op de mogelijkheden om langer door te werken en welke financiële voordelen dit kan hebben voor betrokkenen.Kerngegevens

nummer 36.067, AA
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering