36.067, AC

Motie-Van Rooijen (50PLUS) inzake een novelle over de inrichting van het nabestaandenpensioenIn deze motie wordt de minister verzocht om een novelle in te dienen met als uitgangspunten:

  • het nabestaandenpensioen voor vroeg overlijden in te richten als een combinatie van een opbouw pensioen en een risicoverzekering;
  • de risico verzekering geeft een dekking voor de nog ontbrekende opbouw.


Kerngegevens

nummer 36.067, AC
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)