36.067, AD

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het schrappen van de afschaffing van de doorsneepremieIn deze motie wordt de regering verzocht de voorstellen over de afschaffing van de doorsneepremie uit het wetsvoorstel te schrappen.Kerngegevens

nummer 36.067, AD
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)