36.067, AF

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rekenrente van 2%In deze motie wordt de regering verzocht een vaste rekenrente van 2% te hanteren gedurende de transitieperiode en mogelijk ook daarna.Kerngegevens

nummer 36.067, AF
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, SP, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)