36.067, AG

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een novelle om de life cycle methode te schrappenIn deze motie wordt het kabinet vezocht een novelle in te dienen ten einde de life cycle-methode uit het wetsvoorstel te schrappen.Kerngegevens

nummer 36.067, AG
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)