36.067, AH

Motie-Prast (PvdD) over de mogelijkheid om beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluitenDeze motie verzoekt de regering pensioenfondsen op te dragen dat zij pensioendeelnemers en gepensioneerden de mogelijkheid bieden beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten voor de opbouw van hun persoonlijk pensioenvermogen.Kerngegevens

nummer 36.067, AH
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)