36.067, AN

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het nabestaanden- en wezenpensioenIn deze motie wordt de minister verzocht in de komende veegwet de hiaten voor het uitkeren van een nabestaanden- en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum te regelen.Kerngegevens

nummer 36.067, AN
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 ingetrokken.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
C.P.M. Moonen (D66)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)