36.067, R

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het instellen van een aparte en onafhankelijke toezichthouderIn deze motie wordt het kabinet verzocht om een aparte en onafhankelijke toezichthouder in te stellen die verantwoordelijk is voor het toezicht op de pensioensector.Kerngegevens

nummer 36.067, R
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)