36.067, S

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten van de toezichthouderIn deze motie wordt het kabinet verzocht een novelle in te dienen die erin voorziet dat Artikel XIIA uit het voorstel tot Wet toekomst pensioenen wordt geschraptKerngegevens

nummer 36.067, S
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 26 stemmen voor en 47 stemmen tegen verworpen. SP, 50PLUS, PVV, Fractie-Nanninga, OSF, FVD, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en PvdD (minus het Lid Prast) stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)