36.067, U

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoeringsregelingen van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenenIn deze motie wordt het kabinet verzocht de Wet toekomst pensioenen, indien deze door de Eerste Kamer zou worden aanvaard, pas in werking te doen treden nadat de inhoud van alle uitvoeringsregelingen bekend is en vaststaat waarbij voldoende tijd en gelegenheid is geweest voor alle betrokken instanties om deze inhoud te kunnen incorporeren.Kerngegevens

nummer 36.067, U
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)