36.067, V

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop de APPA-regeling wordt aangepastIn deze motie wordt het kabinet verzocht om een novelle op te stellen die duidelijkheid verschaft over de wijze waarop de APPA-regeling wordt aangepast naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen en die inzicht geeft in de financiële consequenties van deze aanpassing.Kerngegevens

nummer 36.067, V
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)