36.067, W

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een zelfstandige pensioenregeling voor politieke ambtsdragersIn deze motie wordt het kabinet verzocht een novelle op te stellen en in te dienen die erin voorziet dat de APPA-regeling (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers) wordt losgekoppeld van de Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds-regeling en doorgaat als zelfstandige pensioenregeling die geheel via de begroting wordt gefinancierdKerngegevens

nummer 36.067, W
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)