36.108, A

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het verminderen van het totaal van de uitstaande leningen en garanties aan KLMIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met KLM te treden over de mogelijkheden om het totaal van de uitstaande leningen en garanties verstrekt door de Nederlandse Staat aan KLM uiterlijk eind 2022 met minimaal € 500 miljoen te verminderen.Kerngegevens

nummer 36.108, A
ingediend 31 mei 2022
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 31 mei 2022 aangehouden en op 9 mei 2023 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)