36.194, P

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraakIn deze motie wordt de regering verzocht om met een voorstel te komen op welke wijze deskundigen zoals ontwerpers, kunstenaars, schrijvers van filmscenario's, filosofen en deskundigen op het gebied van zingeving bij de uitvoering van de Wijziging van de Wet publieke gezondheid kunnen worden betrokken indien zich een ongekende pandemie voordoet die leidt tot het nemen van op die wet gebaseerde maatregelen, en dat binnen twee maanden aan de Kamer te doen toekomen.Kerngegevens

nummer 36.194, P
ingediend 16 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en SGP stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)