36.259, E

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht zich in te zetten voor het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de EU, met name in het beleid ten aanzien van asiel en migratie, en deze richtlijnen op te nemen in de criteria voor het selecteren van partnerlanden en het aangaan of voortzetten van samenwerking.Kerngegevens

nummer 36.259, E
ingediend 18 april 2023
bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.M. de Boer (GroenLinks)
R.A. Koole (PvdA)
M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)