36.350 IX / 36.350 XV, J

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025In deze motie wordt de regering verzocht de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) alsnog ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om de IOAOW weer in te voeren per 1 januari 2025.Kerngegevens

nummer 36.350 IX / 36.350 XV, J
ingediend 11 juli 2023
gewijzigd 14 november 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, D66, CDA, Volt, VVD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door R.M.J. van Gasteren (BBB)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd