36.418, AA

Motie-Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar gevolgen van de invoering van de minimumbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht om onderzoek te doen naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting voor het fiscale investerings- en innovatie-instrumentarium, en voorts met welke maatregelen Nederland uit de Europese achterhoede kan komen, en de Kamer daarover in het eerste kwartaal 2024 te informeren.Kerngegevens

nummer 36.418, AA
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) P.W. Geerdink (VVD)
mede ondertekend door R. Baumgarten (JA21)
E.H.J. Heijnen (BBB)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 12 maart 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over nadere uitwerking van onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief (EK 32.140, S met bijlagen) en deze motie.Uitvoering