36.418, Y

Motie-Geerdink (VVD) c.s. over een alternatief dekkingsvoorstel voor het hoger minimumloonIn deze motie wordt de regering verzocht om in het Belastingplan 2025 met een alternatief dekkingsvoorstel voor het hogere minimumloon te komen, en de inkoopfaciliteit eigen aandelen te behouden.Kerngegevens

nummer 36.418, Y
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) P.W. Geerdink (VVD)
mede ondertekend door R. Baumgarten (JA21)
E.H.J. Heijnen (BBB)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering