36.418, Z

Motie-Geerdink (VVD) en Moonen (D66) over een alternatief voorstel voor de 30%-regelingIn deze motie wordt de regering verzocht om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie.Kerngegevens

nummer 36.418, Z
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, PVV, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) P.W. Geerdink (VVD)
C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
E.H.J. Heijnen (BBB)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering