36.418, Z

Motie-Geerdink (VVD) en Moonen (D66) over een alternatief voorstel voor de 30%-regeling



In deze motie wordt de regering verzocht om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie.



Kerngegevens

nummer 36.418, Z
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, PVV, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) P.W. Geerdink (VVD)
C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
E.H.J. Heijnen (BBB)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering