36.435 VI, B

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het door het parlement gevraagde informatie inzake het COA te verstrekkenIn deze motie wordt de regering verzocht het door het parlement gevraagd informatie over het COA te verstrekken, ongehinderd door de zbo-status van het COA.Kerngegevens

nummer 36.435 VI, B
ingediend 21 november 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV, FVD, JA21 en BBB stemden voor. De fractie van OPNL was afwezig.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 VI)