36.435 VI, C

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het COA af te laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht het COA af te laten zien van haar plan om 750 miljoen euro te besteden aan asielopvangvoorzieningen.Kerngegevens

nummer 36.435 VI, C
ingediend 21 november 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV, FVD en JA21 stemden voor. De fractie van OPNL was afwezig.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 VI)