CLVI, M

Motie-Vos (PvdA) c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorumIn deze motie wordt de Huishoudelijke Commissie verzocht een voorstel te doen om een digitaal quorum mogelijk te maken voor vergaderdagen van de Eerste Kamer die bij uitzondering op een niet-reguliere vergaderdag worden gehouden.

Tevens wordt de Huishoudelijke Commissie verzocht bij het presidium van de Tweede Kamer na te gaan of dit eveneens van mening is dat een dergelijk digitaal quorum past binnen de interpretatie van artikel 67, eerste lid van de Grondwet.Kerngegevens

nummer CLVI, M
ingediend 9 mei 2023
bij het debat over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (EK, B)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
Th.W. Rietkerk (CDA)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CLVI)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd