34.000 VI, M

Motie-Franken (CDA) c.s. inzake bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstandIn deze motie wordt de regering verzocht de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand ten bedrage van € 85 miljoen achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken.Kerngegevens

Nummer 34.000 VI, M
Ingediend 13 januari 2015
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 20 januari 2015 aangenomen. ChristenUnie, PVV, D66, CDA, GroenLinks, SP, PvdD en OSF stemden voor.
Indiener(s) prof. mr. H. Franken (CDA)
Mede ondertekend door Mr.drs. M.M. de Boer (GroenLinks)
mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)
mr.dr. R.F. Ruers (SP)
Mr. M.C. Scholten (D66)
mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)
Behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)