Wijziging tracéwet aangenomen en overig stemmingsnieuws5 september 2000

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van CDA is daarbij aantekening verleend.

De notitie

is voor kennisgeving aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: