Wet personenvervoer 2000 en herindeling Utrecht aangenomen en overig stemmingsnieuws4 juli 2000

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

CDA en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De eerste termijn van de Kamer vond al op maandagavond 3 juli 2000 plaats waarna vandaag de verdere behandeling volgde.

Het wetsvoorstel

is, na hoofdelijke stemming, aangenomen met 36 stemmen voor (PvdA, VVD en D66) en 35 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF).

De wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De moties

zijn met algemene stemmen aangenomen

Sociale media menu


Deel dit item: