Wet op het BTW-compensatiefonds aangenomen en overig (stemmings-)nieuwsVandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Tijdens de behandeling is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 2 juli 2002.

Het wetsvoorstel

is in eerste termijn behandeld. De behandeling is op verzoek van de Kamer geschorst. De voortzetting van deze behandeling en eventuele stemmingen vinden plaats op 2 juli 2002.

De plenaire behandeling van de

is na de eerste termijn van de Kamer geschorst op verzoek van de regering. De voortzetting van de behandeling vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. SP en OSF is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is de

ingediend. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan unaniem aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: