Bezoek Provinciale Staten van Flevoland aan de Eerste KamerNa het bezoek van de provincie Zeeland op 4 februari, zal op donderdag 3 maart 2005 de Provincie Flevoland een werkbezoek brengen aan de Eerste Kamer. In het kader van de zichtbaarheid van de Kamer en verantwoording naar de burgers, is de Eerste Kamer begonnen aan een programma van provinciale ontvangsten. Het ligt in de bedoeling alle provincies te ontvangen voor de verkiezingen van 2007.

De thema's die besproken zullen worden met de leden van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn:

Van de zijde van de provincie Flevoland zullen aanwezig zijn de Commissaris van de Koningin, de heer mr. M.J.E.M Jager, de heer J. Bos (gedeputeerde met jeugdzorg in de portefeuille) en leden van Provinciale Staten.

Van de Eerste Kamer zullen de Voorzitter, mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck en ongeveer éénderde van de Kamerleden aanwezig zijn.

Het programma vangt aan om 10.30 uur en zal duren tot 15.30 uur.


Deel dit item: