Commissies Eerste Kamer wensen geen EU agentschap inzake de grondrechten zoals voorgesteld door de Europese CommissieDe commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de commissie voor de JBZ-raad van de Eerste Kamer der Staten-Generaal maken zich grote zorgen om de voorstellen van de Europese Commissie om een EU agentschap inzake de grondrechten op te richten. Zij hebben een brief geschreven aan alle nationale parlementen van de Europese lidstaten met de oproep samen een vuist te maken en het voorstel van de Europese Commissie in de huidige vorm te blokkeren.

De Europese Raad had in december 2003 besloten het Europees waarnemingscentrum voor racisme en xenofobie te Wenen om te vormen tot een EU agentschap inzake de grondrechten. Na een consultatieronde (dossier 4.3.81) heeft de Europese Commissie afgelopen week daar een concreet voorstel voor gepresenteerd (dossier 4.3.87). De fundamentele bezwaren die in de Eerste Kamer leven hebben hoofdzakelijk betrekking op de overlap van de (toekomstige) werkzaamheden van dit Bureau met de werkzaamheden van de Raad van Europa als ook op de werkterreinen van het nieuwe Bureau.

Het voorstel schrijft voor dat het op te richten EU agentschap inzake de grondrechten onderzoek mag verrichten ten aanzien van mensenrechten in alle landen waarmee de Europese Unie een partnerschap of andere overeenkomst heeft. Deze geografische reikwijdte komt welhaast exact overeen met de geografische reikwijdte van de Raad van Europa. Bovendien is één van de drie kerntaken van de Raad van Europa de bevordering van de mensenrechten. Kamerleden maken zich derhalve grote zorgen om een duplicatie van werkzaamheden en daarmee het verloren gaan van de effectiviteit en efficiëntie van beide organisaties.

Daarenboven verdwijnt met het voorstel van de Europese Commissie ook de kerntaak van het oorspronkelijke waarnemingscentrum sterk naar de achtergrond. De kerntaken van het nieuwe Bureau zullen gericht zijn op de mensenrechten en daarmee is er volgens Kamerleden onvoldoende waarborging dat het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat prioriteit houdt.

In een brief aan de parlementen van de Europese Unie wordt nu opgeroepen de handen ineen te vouwen en in te zetten op het blokkeren van het huidige Europese voorstel. Half juli zal over het voorstel van de Nederlandse Senaat gesproken worden. Op nationaal niveau is de Eerste Kamer tevens van plan het dossier nauwkeurig te volgen en daarmee ook de inzet van de Nederlandse regering kritisch onder de loep te nemen.Deel dit item: