Plenair debat over Splitsingswet afgerond, stemmingen op 21 november 2006, en overig nieuws14 november 2006

De openbare behandeling van het wetsvoorstel

is vandaag afgerond. De stemming over het voorstel vindt plaats op 21 november 2006.

Tijdens de tweede termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel is de

ingediend. Ook over deze motie wordt op 21 november 2006 gestemd.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.

De plenaire behandeling van de planologische kernbeslissing

is geschorst na een toezegging door de minister van Verkeer en Waterstaat dat aanvullende informatie aan de Kamer zal worden gezonden.

Het wetsvoorstel

is vandaag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen.

De bij dit wetsvoorstel ingediende

is vandaag na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is vandaag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en PvdA-Kamerlid Jurgens stemden tegen.


Deel dit item: