Eerste Kamer organiseert op 9 maart a.s. conferentie over Toekomst van Europa24 januari 2007

Op 25 maart 2007 is het precies vijftig jaar geleden dat in Rome de Verdragen tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoom-energie zijn gesloten. Het belang en de uitwerking van deze verdragen is nauwelijks te onderschatten. De viering van het vijftigjarig bestaan van de Verdragen van Rome, doet ons beseffen wat in een relatief kort tijdsbestek in de Europese geschiedenis is bereikt: nog nooit hebben de Europese lidstaten zo lang met elkaar in vrede geleefd en nog nooit hebben zij tezamen een dergelijk hoog welvaartsniveau gecreëerd.

De Eerste Kamer is van mening dat het vijftigjarig bestaan van de Verdragen van Rome niet alleen een goede gelegenheid is om stil te staan bij het reeds bereikte, maar bovenal een uitstekende aanleiding is om te kijken naar de weg die voor ons ligt. Vragen als Quo Vadis, Europa? zijn immers nog even relevant als vijftig jaar geleden. Op initiatief van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties, organiseert de Eerste Kamer daarom op 9 maart 2007 een conferentie over de Toekomst van Europa, in de Ridderzaal te Den Haag.

De bijeenkomst zal worden geopend door de Voorzitter van de Eerste Kamer. Aansluitend zal de heer Mark Eyskens, voormalig eerste minister van België, een inleidende rede houden. Vervolgens zullen Nederlandse en Vlaamse studenten in debat gaan met de Nederlandse senatoren, onder leiding van dagvoorzitter Ben Knapen, journalist van NRC Handelsblad. De toekomst van Europa wordt bediscussieerd aan de hand van vier onderwerpen:

  • Europa als waardengemeenschap;
  • de grenzen van de Unie;
  • economie en milieu;
  • de institutionele toekomst van de Unie.

Aan het eind van de bijeenkomst heeft een slotdebat plaats tussen de zaal en professor Mark Mazower, verbonden aan Columbia University (New York).

De aanmelding voor deze bijeenkomst verloopt via de diverse universiteiten. Rechtstreekse aanmelding voor deze bijeenkomst is dan ook helaas niet mogelijk.

Meer informatie over de conferentie over de Toekomst van Europa vindt u op www.europapoort.nl


Deel dit item: