Senaat debatteert 27 mei over gratis schoolboeken23 mei 2008

De invoering per 1 augustus 2008 (in twee etappes) van 'gratis' schoolboeken (31.325) in Nederland staat dinsdag 27 mei 2008 ter discussie in de Eerste Kamer. Het betreffende wetsvoorstel verplicht scholen om lesmaterialen gratis beschikbaar te stellen aan middelbare scholieren. Voor het schooljaar 2008-2009 kopen of huren de ouders nog zelf de schoolboeken en krijgen daarvoor een financiële tegemoetkoming van het Rijk. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld direct naar de scholen die daarmee het lesmateriaal inkopen of zelf produceren en dan gratis ter beschikking stellen aan de leerlingen. De kosten die de scholen maken worden door het Rijk vergoed.

Oppositie

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zal vooral door de oppositiepartijen VVD en SP het vuur na aan de schenen worden gelegd. De SP bijvoorbeeld vindt de overgangsperiode van één jaar te kort en pleit voor nog een jaar waarin de ouders zelf een tegemoetkoming krijgen. De VVD vindt de regeling min of meer overbodig, omdat er al regelingen bestaan voor tegemoetkoming in kosten van leerlingen met ouders met lagere inkomens.

Aanbesteding

Een veel besproken onderwerp is de wel of niet verplichte aanbesteding volgens Europese regels als scholen overgaan tot inkoop van lesmateriaal. De regering stelt zich op het standpunt dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn en zich er goed van bewust zijn dat zij onder aanbestedingsregels vallen. Scholen zijn al sinds 1992 verplicht bij de inkoop van bijvoorbeeld meubilair, computers, schoonmaakmiddelen en gebouwen, de regelgeving over aanbesteding in acht te nemen. De Europese Commissie heeft al een aantal keren de aanbestedingsplicht voor scholen boven een bepaald bedrag bevestigd.

Keuzevrijheid leerkrachten

In dit verband hebben de fracties van CDA, VVD en PvdA in de senaat zorgen over de positie van de leerkracht bij het voorschrijven van leermethoden en lesmateriaal, bijvoorbeeld doordat schoolbesturen om budgettaire redenen de vrijheid van de leerkrachten kunnen inperken en zelf leermethoden en lesmaterialen gaan voorschrijven. Overigens vallen ondersteunende materialen zoals atlassen, woordenboeken, agenda's, laptops en sportkleding buiten de regeling 'gratis lesmaterialen'.

Woordvoerders

De woordvoerders die dinsdag met de staatssecretaris en elkaar in debat gaan zijn de senatoren Dupuis (VVD), Schouw (D66), De Boer (ChristenUnie), Ten Horn (SP), Essers (CDA), Thissen (GroenLinks), Linthorst (PvdA) en Yildirim van de gelijknamige fractie. Op verzoek van de staatssecretaris vinden komende dinsdag aansluitend aan de behandeling eventuele stemmingen plaats. Normaal gesproken gebeurt dat een week na de behandeling.

Sociale media menu


Deel dit item: