Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Voorzitter Eerste Kamer roept op tot constructieve dialoog16 juni 2008

Aan het begin van het Parlementaire Overleg Koninkrijksrelaties (POK), vandaag in de Eerste Kamer, heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, mw. mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, de deelnemers aan het overleg opgeroepen met elkaar tot een constructief overleg te komen in wederzijds respect.

Betrokkenheid parlementen

Naarmate de staatkundige vernieuwing binnen het Koninkrijk meer en meer haar weerslag krijgt in voorstellen voor nieuwe wetgeving, treedt de staatsrechtelijke taak en rol van de betrokken parlementen nadrukkelijker op de voorgrond. Dat betekent volgens Timmerman-Buck dat de onderlinge contacten tussen de betrokken parlementariërs duurzaam moeten worden geïntensiveerd. Op u allen rust daarom een zware verantwoordelijkheid voor een in alle opzichten perspectief biedende en daarmee toekomstgerichte gedachtewisseling. De agenda van het overleg deze week weerspiegelt die ambitie weliswaar, maar het is aan u dit de komende dagen ook in de praktijk te brengen, zo hield de senaatsvoorzitter de delegatieleden uit de Antillen, Aruba en het Nederlandse parlement voor.

Agenda

De vertegenwoordigers van de drie parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) ontmoeten elkaar van maandag 16 juni tot en met vrijdag 20 juni 2008 in het kader van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties. Er wordt onder meer gesproken over de staatkundige vernieuwingen, over financieel toezicht door het college Financieel Toezicht, de ongewenstverklaring in het kader van de Rijkswet personenverkeer en de invulling van de Koninkrijksdag.


Sociale media menu


Deel dit item: